vrijdag, 24. maart 2006 - 8:38

Schone vrachtauto’s in binnensteden

Tilburg

Het ministerie van VROM, de grote steden en het bedrijfsleven ondertekenen op vrijdag het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering’. Dit convenant moet ertoe leiden dat vanaf begin 2007 de deelnemende partijen gezamenlijk maatregelen nemen om schoner, efficiënter en sneller goederenvervoer in binnensteden te bevorderen.

In 2010 zullen de maatregelen tot uitstoot strenger worden. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het milieu wordt minder belast in combinatie met maatregelen die leiden tot efficiëntere bevoorrading van de binnensteden. Hier vecht EVO al jaren voor en het komt nu door middel van dit convenant binnen handbereik. Op de aanschaf van roetfilters zit overheidssubsidie waardoor het bedrijfsleven het grootste deel van de investering terug krijgt.
Categorie:
Tag(s):