dinsdag, 11. april 2006 - 12:58

Schone windjes

Tholen

In 2003 heeft de gemeenteraad besloten om in de gemeente Tholen windturbines te plaatsen. Deze turbines leveren schone energie. Op deze manier wil de gemeenteraad haar steentje bijdragen aan een duurzaam milieu en het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Er komen op vier plaatsen windturbines te staan:

· 5 windturbines tussen Sint-Annaland en Oud-Vossemeer bij de Annavosdijkpolder / Moggershilpolder

· 5 windturbines in Sint Philipsland aan de Zuidweg/Delcampoweg

· 4 windturbines in Sint-Maartensdijk bij de Noordpolder

· 3 windturbines op de kop van Stavenisse

De windturbines zijn met rotor in totaal 125 meter hoog: de stam is 80 meter en de rotor is 45 meter hoog. De turbines leveren per stuk 3 megawatt per jaar. Samen leveren de turbines 51 megawatt per jaar. Ter vergelijking: alle huis-houdens in de gemeente Tholen verbruiken bij elkaar ca. 22,5 Megawatt.

Voor de bouw van de vijf turbines in Sint-Annaland is een bouwvergunning verleend. Tegen de verleende vergunning is reeds beroep ingesteld. Met de daadwerkelijke bouw kan pas begonnen worden als de beroepsprocedures zijn afgerond. Voor de turbines in Sint-Maartensdijk en Sint Philipsland is de eerste inspraakronde inmiddels afgerond.

Het college van B&W heeft kennis genomen van de ingediende inspraakreacties, maar zag hierin geen aanleiding om de procedure te stoppen. Het college verleent daarom, onder voorwaarden, medewerking aan de vrijstellingsprocedure (vrijstelling van het geldend bestemmingsplan).

Binnenkort liggen de bouwplannen ter inzage. De turbines kunnen op zijn vroegst pas in 2007 gworden geplaatst. Voor de turbines in Stavenisse is nog geen aanvraag ingediend.
Provincie:
Tag(s):