woensdag, 3. mei 2006 - 20:50

Schoonmaakbranche strijdt tegen illegale arbeid

Amsterdam

De OSB, de brancheorganisatie van schoonmaak- en glazenwasbedrijven (650 leden), zet de strijd voort tegen illegale arbeid en voor volledige naleving van regelgeving die geldt voor de branche. Dat zegt de OSB in een reactie op een steekproef (uit 2005) van de Arbeidsinspectie. Daarbij was vastgesteld dat een aantal gecontroleerde schoonmaakbedrijven o.a. werkte met personeel dat niet beschikte over de vereiste papieren.

De OSB profileert zich al geruime tijd als kwaliteitsorganisatie en is in dat licht ook gestart met het controleren van de eigen leden op naleving van de CAO. Een actie die wordt toegejuicht door de minister van Sociale Zaken en de vakbeweging.

OSB-voorzitter Henk van Weerdenburg betreurt het dat de Arbeidsinspectie in de publiciteit over het rapport de indruk heeft gewekt dat de gesignaleerde tekortkomingen uitsluitend betrekking hadden op het werken met illegale werknemers. Hij benadrukt dat de gesignaleerde onvolkomenheden voor een groot deel ook vallen onder de noemer 'kleine administratieve
tekortkomingen'.

Bovendien noemt hij het 'opvallend' dat zijn branche en haar klanten worden opgezadeld met onnodig veel administratieve verplichtingen. Zo moeten schoonmaakbedrijven bijvoorbeeld
naast de eigen administratie ook kopieën van legitimatiebewijzen aan klanten beschikbaar stellen. Dus een dubbele administratie Van Weerdenburg: 'En dan spreekt minister Zalm over vermindering van de administratieve lastendruk...'

'Laat er geen misverstand over bestaan', aldus Van Weerdenburg,: 'OSB-leden die zich niet optimaal inspannen om op alle terreinen volledig volgens de regels te werken horen in de OSB niet thuis. Maar het wordt ons dan ook wel moeilijk gemaakt. Ik roep daarom al onze leden, maar ook de Arbeidsinspectie, op om samen met ons te werken aan een goede èn bovenal een zo praktisch mogelijke naleving van de regels'.
Provincie:
Tag(s):