vrijdag, 9. juni 2006 - 11:48

Sein op groen voor verbetering spoorwegovergangen Utrecht-Oost

Driebergen

Het sein staat op groen voor verbetering van de spoorwegovergangen bij Bunnik, Driebergen-Zeist en Maarsbergen. Een totaalpakket met maatregelen ligt klaar voor de realisatie van een ongelijkvloerse kruising van spoor en weg bij deze drie stations. In dit pakket zijn ook extra maatregelen meegenomen, ter verbetering van de stationsomgeving Driebergen-Zeist. ProRail gaat met de drie projecten in juni 2006 aan de slag. Hiervoor is 170 miljoen euro beschikbaar.

Dat is de strekking van een bestuurlijke overeenkomst tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. De betrokken colleges van B&W, het dagelijks bestuur van BRU en de provincie Utrecht zijn allen met ondertekening van deze overeenkomst akkoord gegaan.

De overeenkomst is een uitwerking van afspraken die het rijk eind vorig jaar heeft gemaakt met de provincie Utrecht, BRU en de twee betrokken gemeenten. Op verzoek van de regionale partijen is toen gekozen voor een bijzondere aanpak. De drie projecten worden in één gezamenlijk pakket uitgevoerd. Financiële meevallers, bijvoorbeeld uit een gezamenlijke aanbesteding van alle projecten, worden in een ‘saldorekening’ gestort, waarmee kan worden geïnvesteerd in extra maatregelen voor de stationsomgeving Driebergen-Zeist. In het geval dat dit onvoldoende middelen oplevert, is de afspraak dat de betrokken gemeenten, BRU en provincie Utrecht zich inspannen om het resterende bedrag te financieren.

Inmiddels heeft het rijk besloten om het spoor bij station Driebergen-Zeist uit te breiden. De Hoofdstraat wordt bovendien via een tunnel onder het spoor gelegd, waardoor een einde komt aan de dagelijkse files. De kosten voor deze zogenaamde ‘maaiveldvariant’ zijn door ProRail geraamd op 120 miljoen euro. De regionale partijen willen deze gelegenheid aangrijpen om de positie van dit station als toegangspoort tot de betrokken gemeenten, de Stichtse Lustwarande en het Nationaal Park Heuvelrug uit te bouwen. In het pluspakket van 15 miljoen euro voor dit project zitten daarom aanvullende maatregelen als: landschappelijke inpassing van de tunnelbak onder het spoor, verbreding van de Hoofdstraat zodat het verkeer beter doorstroomt, extra fietsenstallingen en overdekte parkeermogelijkheden evenals de ontwikkeling van het station tot een volwaardig regionaal knooppunt voor het openbaar vervoer. De regionale partijen willen bovendien als extra wens bovenop het pluspakket het nieuwe stationsgebouw ontwikkelen tot een aansprekend en multifunctioneel entreegebouw voor de gehele omgeving.
Provincie:
Tag(s):