vrijdag, 3. november 2006 - 10:06

Seizoensarbeiders betrekken opvangcentra asielzoekers

Maastricht

Voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers zijn meer mogelijkheden beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een aanpassing van het provinciaal beleid. Buitenlandse werknemers mogen nu ook tijdelijk worden gehuisvest in zogenoemde (demontabele) COA-bebouwing. Ook kunnen er op campings woonunits/stacaravans worden geplaatst, onder voorbehoud dat deze gescheiden staan van het toeristisch-recreatieve deel. Hier is geen maximum aantal meer aan verbonden, zo meldt de Provincie.

De instroom van buitenlandse werknemers neemt voortdurend toe. De vraag naar tijdelijke buitenlandse werknemers geldt in het bijzonder voor de sectoren land- en tuinbouw alsmede de bouw- en metaalsector én voor distributie- en productiewerk. Het gaat daarbij niet meer om alleen seizoenswerk, de vraag naar tijdelijke krachten is er het gehele jaar. Deze tijdelijke krachten moeten worden gehuisvest in meer structurele voorzieningen. Daarnaast zijn in echte piekperioden tijdelijke oplossingen nodig.

Huisvesting van de werknemers is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze kunnen afspraken maken met woningbouwcorporaties om bepaalde wooneenheden te reserveren voor deze werknemers. Andere mogelijkheden zijn huisvesting in bestaande complexen als kloosters, asielzoekerscentra of vergelijkbare gebouwen en vrijkomende agrarische bebouwing (boerderijen met bedrijfswoningen).

Om de echte pieken in seizoensarbeid op te vangen zijn in het provinciaal beleid mogelijkheden opgenomen om deze pieken op te vangen met tijdelijke woonunits. In het provinciaal beleid worden daarvoor nu extra mogelijkheden geboden. Zo mogen voormalige opvangcentra van het Centraal Orgaan Asielzoekers hiervoor worden gebruikt en mogen campings deze woonunits in ruimere maten aanbieden.
Verder blijven mogelijkheden bestaan om op het agrarisch bedrijf zelf woonunits neer te zetten of een deel van het agrarisch bedrijf daarvoor geschikt te maken.
Provincie:
Tag(s):