dinsdag, 7. maart 2006 - 12:21

Servicelijn voor ernstige overlast

Zwolle

Bewoners die een melding willen maken van ernstige overlast, kunnen voortaan terecht bij de servicelijn van Wijkzaken:(038) 498 33 00. Het Meldpunt Ernstige Overlast verdwijnt daarmee niet, maar het afzonderlijke telefoonnummer wel. Dat is handiger, omdat bewoners voortaan maar één telefoonnummer hoeven te onthouden.

Als de buren eens een keer een feestje vieren met harde muziek, is er geen sprake van ernstige overlast. Dat wordt anders wanneer de buren iedere avond tot diep in de nacht harde muziek maken, voortdurend schreeuwen of met deuren slaan en daarmee de nachtrust van de omwonenden flink verstoren.
Een ander voorbeeld is dat wanneer u stelselmatig overlast ondervindt van personen op straat die bijvoorbeeld uw voordeur versperren. Als de inzet van de politie en/of de woningcorporatie niet tot een oplossing heeft geleid, kunnen bewoners in dat geval het Meldpunt Ernstige Overlast bellen om een melding te maken.

Het Meldpunt is op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) te bereiken van 8.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden staat een antwoordapparaat aan, zodat klachten en meldingen ingesproken kunnen worden. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, zijn naam, adres en telefoonnummer van de melder nodig. Uiteraard wordt met deze gegevens vertrouwelijk omgegaan en worden ze niet bekendgemaakt aan diegene over wie een klacht is ingediend.

De coördinator van het Meldpunt neemt de klacht in behandeling. Hij neemt contact op met alle betrokken partijen, zoals de politie, woningcorporatie of een hulpverlenende instantie. Uiteraard wordt er ook contact opgenomen met de veroorzaker van de overlast. Na de analyse wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor de overlast. De melder wordt over de voortgang op de hoogte gehouden.

Naast meldingen van ernstige overlast kunnen bewoners ook andere zaken melden bij de servicelijn Wijkzaken.
Zoals klachten over losliggende stoeptegels, overhangende takken, vernielde speeltoestellen of niet werkende verlichting.

Een melding doen via Internet kan ook. Ga naar www.zwolle.nl en klik in de rechterkolom op ‘klachtenformulier’.
Provincie:
Tag(s):