vrijdag, 7. april 2006 - 14:15

Servilliusstraat 2 keer afgesloten tijdens handhavingsacties

Weert

De politie heeft donderdagmiddag de Serviliusstraat in Weert tot twee keer toe afgesloten vanwege een handhavingsactie. Iedereen die de straat in of uit wilde gaan, werd door politie en medewerkers van de gemeente gecontroleerd. Afgezien van een paar verkeersovertredingen hebben deze acties geen concrete resultaten opgeleverd. Bewoners van de Serviliusstraat reageerden positief op deze twee korte handhavingsacties, zo meldt de gemeente Weert.

Rond 15.15 uur vond de eerste controle plaats, waarbij ook de kelderruimtes in de flatgebouwen werden gecontroleerd. Van 18.30 uur tot 19.30 uur werd de actie nogmaals uitgevoerd.

Door de onaangekondigde controleacties wil politie en gemeente de overlast in de omgeving van de Serviliusstraat beperken. De politie is van mening dat de situatie inmiddels voor een deel verbeterd is en dat de overlast niet meer zo groot is als voorheen. Desondanks vindt burgemeester Niederer dat deze onaangekondigde handhavingsacties moeten worden voortgezet de komende tijd, om zo de situatie in de Serviliusstraat beheersbaar te houden.
Provincie:
Tag(s):