vrijdag, 10. november 2006 - 15:50

Sinterklaassubsidie

Deventer

De Algemene Deventer Sinterklaas Commissie (ADSC) gaat in de week voor pakjesavond theatervoorstellingen organiseren op de pakjesboot. De commissie heeft de gemeente Deventer om een financiële bijdrage gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders is blij met deze uitbreiding van het feest rond Sinterklaas en heeft besloten voor het jaar 2006 een subsidie te verlenen van zesduizend euro.

De ADSC organiseert al tientallen jaren de festiviteiten rond de aankomst van Sinterklaas op 5 december. De ontvangst op pakjesdag kan op veel sympathie rekenen. Financieel is de situatie minder rooskleurig. De Sinterklaas Commissie heeft daarom besloten het Sinterklaasfeest meer cachet te geven en daartoe enkele plannen ontwikkeld. Een daarvan is het in de week voor 5 december organiseren van een aantal Sinterklaasvoorstellingen voor de basisscholen in Deventer .

Naar de pakjesboot
De voorstellingen vinden plaats op de theaterboot, die dan is omgedoopt tot pakjesboot. Alle scholen zijn uitgenodigd de voorstelling tegen geringe betaling bij te wonen.Tijdens en buiten de voorstellingen om, ligt de boot aan de Wellekade en zijn de Zwarte Pieten in de weer. De boot is voor het publiek toegankelijk op woensdag en zaterdag.

De activiteit draagt bij aan de beleving van deze oude folklore en heeft daarnaast ook een toeristische betekenis. Kinderen in Deventer en hun ouders krijgen hiermee de kans om nog meer te genieten van het Sinterklaasfeest.

Grote belangstelling
De scholen zijn zo enthousiast dat er al extra voorstellingen worden georganiseerd. Het ADSC verwacht ruim twintig voorstellingen te geven, waarmee meer dan 1600 kinderen in schoolverband de voorstelling kunnen bezoeken.
Provincie:
Tag(s):