maandag, 30. januari 2006 - 17:49

Sittard-Geleen heeft GSB-status

Sittard-Geleen

Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft maandag het stadscontract met de gemeente Sittard-Geleen ondertekend. In het kader van het grotestedenbeleid (GSB) zijn hierin de afspraken over de prestaties van Sittard-Geleen opgenomen tot 2010.

De GSB-status biedt Sittard-Geleen meer mogelijkheden om de ambities en verwachtingen van de op één na grootste stad van Limburg waar te maken. Voor de realisatie daarvan stelt het Rijk circa 8,1 miljoen euro voor de komende 4 jaar beschikbaar.

De ruim 8 miljoen euro gebruikt Sittard-Geleen om de grootstedelijke problemen waar het mee kampt aan te pakken. Het gaat hierbij onder andere om aantallen geregistreerde misdrijven, het aantal uitkeringsgerechtigden en de slechte wijkscores die betrekking hebben op inkomen, werkloosheid, opleiding.

In zijn felicitatietoespraak complimenteerde minister Pechtold de Zuid-Limburgse gemeente met de voortvarendheid waarmee Sittard-Geleen haar ambitie om opgenomen te worden in het grotestedenbeleid, heeft opgepakt. Hij moedigde de stad vooral aan om na de intensieve voorbereidingen, nu de uitvoering krachtig ter hand te nemen. Tot slot heeft de minister de stad opgeroepen eventuele bureaucratische ballast bij de uitvoering vooral bij hem te melden.

Vlak na de herindeling en het ontstaan van Sittard-Geleen op 1 januari 2001 klopte Sittard-Geleen aan bij het Rijk om toegelaten te worden tot het grotestedenbeleid . Onder aanvoering van voormalig burgemeester Dijkstra en gesteund door de regiogemeenten, de Provincie en het Limburgse bedrijfsleven, zette het College van B&W medio 2004 nog een keer alles op alles om de zo gewilde GSB-status te bereiken. De Tweede Kamer en de betrokken ministers raakten uiteindelijk overtuigd. Het contract met Sittard-Geleen gaat in per 1 januari 2006.
Provincie:
Tag(s):