dinsdag, 19. september 2006 - 9:47

Sittard-Geleen wil subsidie aan VVV afbouwen

Sittard-Geleen

Het college van B & W van Sittard-Geleen ondertekent de meerjarenovereenkomst VVV Zuid-Limburg en de lokale overheden 2005-2008 niet. Het gemeentebestuur is het niet eens met de in de overeenkomst opgenomen financieringsmethodiek.

Volgens de overeenkomst zou de gemeente Sittard-Geleen dit jaar 122 duizend euro aan de VVV moeten betalen. Over twee jaar, in 2008, zou de afdracht meer dan 130 duizend euro moeten bedragen. Dat zijn grote bedragen voor een gemeente die toerisme niet als prioriteit heeft en die bovendien genoodzaakt is om met het oog op de precaire financiële situatie zuinig te zijn. Daarom is besloten om dit jaar hetzelfde bedrag te geven aan de VVV Zuid-Limburg als vorig jaar (103 duizend euro). Voor de komende jaren wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de subsidie aan de VVV af te bouwen.

De manier waarop het subsidiebedrag wordt berekend, zou volgens Sittard-Geleen anders moeten. De subsidie aan de VVV Zuid-Limburg is enerzijds gebaseerd op het aantal inwoners en anderzijds op de hoogte van de toeristische bestedingen in de gemeente. Dat vindt Sittard-Geleen onrechtvaardig omdat er door de centrumfunctie veel inwoners en veel winkels zijn, terwijl het aantal toeristen dat de stad aandoet beperkt is. Slechts negen procent van de overnachtingen in hotels is toeristisch (landelijk 35 procent).

Het aantal gasten dat Zuid-Limburg bezoekt zou als maatstaf voor de subsidie moeten dienen, vinden B & W van Sittard-Geleen. Nu kost een overnachting in Sittard-Geleen (zowel zakelijk als toeristisch) de gemeente 2,52 euro subsidie aan de VVV. Als puur en alleen gekeken wordt naar het aantal toeristische overnachtingen in Sittard-Geleen, is de bijdrage per overnachting zelfs meer dan 28 euro. Ter vergelijking, een overnachting in de gemeente Valkenburg aan de Geul (waar vrijwel alle overnachtingen toeristisch zijn) levert de VVV 24 cent subsidie op.

Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen heeft er overigens bij de VVV Zuid-Limburg op aangedrongen dat de twee VVV's in Zuid-Limburg gaan fuseren. Daardoor kan de hele regio profiteren van de naamsbekendheid van de stad Maastricht en ontstaat er een organisatie die efficiënter en met minder kosten kan werken.
Provincie:
Tag(s):