zondag, 6. augustus 2006 - 0:50

Situatie rond Parktoren momenteel veilig

Arnhem

De maatregelen die zijn genomen rond de Parktoren bij Arnhem Centraal naar aanleiding van vallende stukjes glas, zijn op dit moment voldoende om de veiligheid van werknemers van Essent en passanten te garanderen. Tot die conclusie komen betrokken instanties – eigenaar B&S Kantoren X CV Slettenhaar, huurder Essent, Eurocommerce, aannemer Van Grunsven, NS en gemeente Arnhem, na overleg over een eerste rapport naar de oorzaak van het op 30 juni jl. gebroken paneel van de glazen borstwering in de toren.

Partijen gaan in een vervolgoverleg het rapport, in aanwezigheid van een deskundige, nader tegen het licht houden. Zowel de oorzaak van het knappende glas als mogelijke vervolgmaatregelen zijn dan onderwerp van gesprek.

Het incident van een aantal weken geleden, waarbij een glasplaat van de glazen borstwering in de Parktoren bij Arnhem Centraal is gebroken en als gevolg daarvan stukjes glas naar beneden zijn gekomen, is aanleiding geweest om ABT opdracht te geven tot een onderzoek naar de oorzaak.

Op grond van het huidige rapport zijn nog geen definitieve conclusies te trekken over eventueel te nemen extra maatregelen die vallend glas vanaf de Parktoren kunnen voorkomen. Mede omdat vorig jaar ook een glasplaat in de gevel stuk stuk is gegaan, is besloten tot een onderzoek naar de oorzaak. Het rapport geeft nikkelsulfietinsluiting als vermoedelijke oorzaak aan. Dit, in combinatie met de extreme warmte van de afgelopen weken kán mede oorzaak zijn geweest dat het glas is geknapt.

De achterkant (noordzijde) van de Parktoren is afgezet met borden en hekken. Aan de zuidzijde zijn een aantal weken geleden al maatregelen getroffen.

Het rapport geeft geen uitsluitsel of (onder andere weersomstandigheden) aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom wordt ABT om een toelichting op het rapport gevraagd. Op grond daarvan wordt verder gesproken over eventuele aanvullende maatregelen ten behoeve van de veiligheid in en rond de Parktoren.
Provincie:
Tag(s):