zaterdag, 4. februari 2006 - 20:26

Slachtoffers en dader kunnen 'kennismaken'

Amstelveen

Vanaf 1 maart kunnen slachtoffers van geweldsmisdrijven en de daders daarvan (gedetineerden- en ex-gedetineerden) met elkaar in gesprek komen. De proef is afgesproken met de gezamenlijke gedetineerdenbonden en zal 6 maanden duren. Dit liet een woordvoerder van Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van gedetineerden (EORG) weten.

De bonden krijgen steeds vaker het verwijt dat er niet voldoende aandacht is voor de slachtoffers van met name geweldsmisdrijven. Daarnaast zitten ook gedetineerden steeds vaker met schuldgevoelens naar het slachtoffer toe.

Het doel is voornamelijk om slachtoffers en gedetineerde daders met 'elkaar kennis te laten maken'. Gedetineerden vertellen hun verhaal aan de slachtoffers en slachtoffers vertellen de consequenties van de daad aan de gedetineerden.

Als daar behoefte aan is kunnen er meerdere ontmoetingen plaatsvinden. De ontmoetingen zullen te allen tijde van zowel het slachtoffer als de dader goedkeuring moeten krijgen. Wanneer één van de beide partijen het contact niet wil leggen, zal er geen ontmoeting plaatsvinden.
Buiten de ontmoetingen wil de commissie ook gaan bemiddelen bij een afbetaling van de eventueel opgelegde schaderegeling in het kader van de civiele partijstelling van het slachtoffer.

'Het is ook belangrijk voor de gedetineerde dat er een goede regeling komt. Nu is het zo dat de getineerde na zijn detentie weinig tot niets kan opbouwen en dat willen we nu structueren', aldus de EORG. Als de proef slaagt zullen partijen als justitie, slachtofferhulp en de gedetineerdenbonden aandringen op een voortzetting van dit project. In Friesland loopt al een soort gelijk project.
De politie bekijkt daar al in een vroeger stadium of het mogelijk is dat slachtoffers en gedetineerden elkaar te treffen.
Provincie:
Tag(s):