dinsdag, 30. mei 2006 - 11:29

Sleutelrol ouders bij alcoholgebruik jongeren

Utrecht

Nederland behoort in Europa tot de top wanneer het gaat om alcoholgebruik door jongeren. Vooral in de leeftijdsgroep 12-14 jaar is het gebruik de afgelopen tien jaar opvallend gestegen. Dit blijkt uit recent trendonderzoek van het Trimbos-instituut, in opdracht van het ministerie van VWS. De tolerantie van ouders voor het drinken van hun kinderen wordt steeds groter. Terwijl juist blijkt dat kinderen en jongeren meer drinken als hun ouders positief of neutraal tegenover het gebruik van alcohol staan. Deze trend van toenemende tolerantie van ouders is ongewenst en moet worden omgebogen.

Het hoge drankgebruik door jongeren in Nederland en in het bijzonder de toename onder de jongste leeftijdsgroepen (12-14 jaar) is buitengewoon zorgwekkend te noemen. Uit een recente literatuurstudie van het Trimbos-instituut naar onderzoek over de schadelijke effecten van alcohol op jonge leeftijd blijkt dat bovenmatig alcoholgebruik, naast ongewenste directe effecten (risicovol seksueel gedrag, ongevallen en verwondingen, agressief gedrag) ook een grotere kans op alcoholproblemen op latere leeftijd veroorzaakt. Daarbij kan fors alcoholgebruik op jonge leeftijd het leervermogen en het geheugen aantasten en kunnen veranderingen in het hersenweefsel optreden.

Er zijn aanwijzingen uit Nederlands onderzoek dat een restrictieve houding van ouders leidt tot minder drankgebruik bij hun kinderen. Nederland wordt echter gekenmerkt door een tolerante houding ten aanzien van alcoholgebruik door jongeren. Deze sociale norm moet veranderen. Bewustwording van de schadelijke effecten van alcoholgebruik op jonge leeftijd gericht op verschillende doelgroepen (ouders, jongeren) is een eerste stap om deze houding te veranderen. Door middel van een massamediale campagne kan het probleem onder de aandacht worden gebracht en bewustwording worden gerealiseerd. Om een verandering te bewerkstelligen is echter een geïntegreerde aanpak het meest aanbevelenswaardig met interventies gericht op zowel ouders, de jongeren zelf als de gemeenschap.
Provincie:
Tag(s):