dinsdag, 13. juni 2006 - 12:46

SlijtersUnie wordt koninklijk

Eindhoven

Hare Majesteit heeft de SlijtersUnie uit Eindhoven het predikaat Koninklijk verleend.
Burgemeester drs. A.B.Sakkers van Eindhoven heeft deze bijzondere Koninklijke onderscheiding maandag 12juni uit gereikt aan de voorzitter van de SlijtersUnie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

De SlijtersUnie is een dienstverlenende organisatie in Nederland, die opkomt voor het algemeen belang van de zelfstandige slijter, maar ook voor het belang van ieder lid afzonderlijk. De SlijtersUnie richt zich op ondernemingen met 1 tot 5 filialen. Ongeveer 800 zelfstandige ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf zijn bij de SlijtersUnie aangesloten.

De SlijtersUnie werd in 1905 opgericht onder de naam, de Nederlandse Bond van Slijters in gedistilleerd, wijn en andere dranken om de slijtersbelangen te behartigen. De Bond bestond oorspronkelijk alleen uit een afdeling Amsterdam, maar groeide snel en breidde zich uit over heel Nederland.

De Bond ging in 1953 een samenwerkingsovereenkomst aan met de Verenigde Katholieke Slijters, waarna de besturen verder samenwerkten onder de naam Federatie van Slijtersorganisaties in gedistilleerd, wijn en andere dranken. In 1972 kwam de formele fusie tot stand tussen de Nederlandse Bond van Slijters in Gedistilleerd, Wijn en andere dranken met de Verenigde Katholieke Slijters.

Deze vereniging kreeg de naam Verenigde Nederlandse Slijters in gedistilleerd en andere dranken (VNS). In 1984 werd deze naam veranderd in Verenigde Slijters-Wijnhandelaren. In 1999 werd de naam van de vereniging gewijzigd in SlijtersUnie.
Provincie:
Tag(s):