maandag, 27. november 2006 - 19:37

'Slimme' camera's beveiligen industrieterrein

Maastricht

De ondernemers op de Maastrichtse bedrijventerreinen Beatrixhaven en Randwyck zijn de criminaliteitsoverlast meer dan zat en hebben daarom het heft in eigen handen genomen. Verenigd in de Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) hebben 75 ondernemers in samenwerking met de gemeente Maastricht en de politie Limburg Zuid een criminaliteitsanalyse laten uitvoeren en op basis daarvan een nieuw beveiligingsconcept voor Randwyck en Beatrixhaven ontwikkeld.

Het hart van dit beveiligingsconcept wordt gevormd door een draadloos incidentgestuurd camerasysteem. Binnenkort zal worden gestart met de plaatsing van 21 “slimme� camera’s, die in geval zij criminele handelingen signaleren een alarmmelding geven. Op dat moment komen zowel de meldkamer als de surveillanten ter plaatse in actie. De surveillanten zijn allemaal uitgerust met een PDA-handcomputer waarop zij de camerabeelden live ontvangen. Doordat de surveillant binnen enkele minuten ter plaatse is en over een duidelijk signalement van de verdachten beschikt, wordt de daadkracht van de gezamenlijke beveiliging aanzienlijk vergroot. De ondernemersvereniging, de gemeente Maastricht en de politie Limburg Zuid hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin zij hebben afgesproken te streven naar een vermindering van de ernstige bedrijfsgerelateerde criminaliteit met minimaal 25% binnen drie jaar.

Afgelopen week heeft het Ministerie van Economische Zaken met het toekennen van een subsidie ter hoogte van € 225.000,- het startschot gegeven om met de uitvoering van het nieuwe beveiligingsconcept te kunnen beginnen. De eigen bijdrage van de ondernemers op Randwyck en Beatrixhaven bedraagt ruim € 460.000,-.
Provincie:
Tag(s):