maandag, 6. februari 2006 - 19:31

Sloten op en rondom Schiphol vervuild

Schiphol

Rond en op het luchthaventerrein van Schiphol is de afgelopen dagen ernstige waterverontreiniging ontstaan, wat heeft geleid tot zuurstofloosheid en vissterfte. De oorzaak van de verontreiniging is het gebruik van middelen om vliegtuigen ijsvrij te houden en gladheid op start- en landingsbanen en platforms te voorkomen.

Die middelen zijn deels in sloten op en rond de luchthaven terecht gekomen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft Schiphol opgedragen direct maatregelen te treffen. Vrijdag a.s. moet de situatie duidelijk verbeterd zijn. Is dat niet het geval, dan legt Rijnland aan Schiphol een dwangsom op.

De afgelopen weken heeft de luchthaven veelvuldig gebruik gemaakt van strooimiddelen en zogenaamde de-icingsmiddelen. Deze middelen zijn voor een deel in het oppervlaktewater terecht gekomen. Uit sommige sloten is alle leven verdwenen.

Als dat niet voor aastaande vrijdag 12.00 uur het geval is, legt Rijnland aan Schiphol een dwangsom op van € 300.000 per dag voor elke dag dat deze situatie voortduurt, met een maximum van € 1,8 mln.
Provincie:
Tag(s):