woensdag, 1. februari 2006 - 16:38

Smallingerland krijgt zigeunermonument

Drachten

Het college van b&w heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van de familie Mirosch tot plaatsing van een monument ter nagedachtenis van de in de tweede wereldoorlog omgekomen zigeuners. Het monument wordt geplaatst in het Van Haersmapark in Drachten.

De familie Mirosch heeft enkele jaren geleden de gemeente gevraagd een herdenkingsmonument te plaatsen voor de Smallingerlandse zigeuners, die in 1944 zijn gedeporteerd en omgekomen in Auschwitz. Van rijkswege waren zigeuners vanaf 1941 verplicht op een vaste standplaats te staan. De familie Mirosch stond op een standplaats aan de Passchier Bollemanweg. De vader, de moeder en vijf zusjes van de aanvrager, de heer Mirosch, zijn allen omgekomen.

De zigeunerbevolking was een van de doelgroepen, die het Duitse rijk destijds bewust heeft willen 'uitroeien'. Dit monument is in de eerste plaats bedoeld voor de slachtoffers uit Smallingerland, maar ook een eerbetoon aan alle zigeuners die zijn omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het monument zal worden gemaakt door de Smallingerlandse beeldhouwster Roelie Woudwijk. Het prototype van het monument staat momenteel in het Museum Smallingerland.
De verwachting is dat in het najaar het herdenkingsmonument geplaatst kan worden. De kosten ad € 13.000,-- komen ten laste van de post monumenten en cultuurhistorie.

In het Van Haersmapark komen zo vier herdenkingsmonumenten te staan. Naast dit nieuwe monument staan er een algemeen monument ter nagedachtenis aan alle Smallingerlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, een monument ter nagedachtenis aan de Smallingerlandse Joodse slachtoffers en een monument voor enkele omgekomen personeelsleden van de toenmalige openbaar vervoermaatschappij.
Provincie:
Tag(s):