woensdag, 19. juli 2006 - 15:56

Smog in Zeeland

Regionaal

De waarnemend Commissaris van de Koningin, de heer G.R.J. van Heukelom, adviseerde om woensdagmiddag tussen ca. 16.00 uur en 20.00 uur langdurige zware inspanning in de buitenlucht te vermijden. Bovendien werd organisatoren van buitensport-evenementen in Zeeland geadviseerd om de activiteiten af te gelasten.

Deze adviezen zijn uitgebracht, omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) verwacht dat vanmiddag een uurgemiddelde ozonconcentratie van 240 microgram per kubieke meter in Zeeland wordt overschreden. Er is dan sprake van ernstige smog.

De adviezen gelden alleen voor woensdag. Donderdag zal worden gekeken of de gedragsadviezen opnieuw nodig zullen zijn. De verwachting is dat de situatie zal verbeteren. Een actueel overzicht van de heersende smogsituatie en de gedragsadviezen die daarbij gelden, vindt u op pagina 711 en 712 van Teletekst en op de Internetsite van het RIVM: www.lml.rivm.nl. (Nadere informatie kunt u krijgen bij de provincie via de milieuklachtenlijn, telefoonnummer 0118-412323.)

De smog wordt veroorzaakt door een hoge concentratie aan ozon in de buitenlucht. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen die zich als verontreinigende stoffen in de lucht bevinden.

Ozonconcentraties hoger dan 240 microgram per kubieke meter kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, zoals mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, gezondheidsklachten veroorzaken. Het gaat daarbij om klachten aan de luchtwegen, zoals een droge keel, pijn op de borst, een prikkelhoest en benauwdheid. De kans op astma-aanvallen, vooral bij mensen met CARA neemt toe. Ozon kan ook andere klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of een onbehaaglijk gevoel.

De effecten treden voornamelijk op wanneer men zich inspant. In de middag en de vroege avond treden de hoogste ozonconcentraties op. Klachten kunnen worden verminderd of worden voorkomen door in deze periode langdurige inspanning in de buitenlucht te vermijden. De meeste mensen, ook mensen met CARA, kunnen echter gerust naar buiten gaan. Een enkeling zal buiten meer last hebben dan binnen.

Mensen die twijfels hebben over hun klachten wordt geadviseerd de huisarts of specialist te raadplegen.
Provincie:
Tag(s):