donderdag, 1. juni 2006 - 11:27

Snelheidscontroles op Kamperzeedijk

Kampen

Met ingang van maandag, 5 juni 2006 worden op de Kamperzeedijk, tussen Genemuiden en IJsselmuiden, dagelijks snelheidscontroles gehouden. Deze snelheidscontroles worden uitgevoerd door het Team Verkeers Veiligheid (TVV) van de politie regio IJsselland. De snelheidcontroles vinden zowel binnen als buiten de bebouwde kom plaats.

Tot dit optreden is besloten omdat er op de Kamperzeedijk regelmatig verkeersongevallen plaatsvinden. In de afgelopen weken heeft de politie IJsselland op de Kamperzeedijk zogenaamde nulmetingen verricht. Daarbij kwam vast te staan dat binnen de bebouwde kommen meer dan de helft van de bestuurders, (61%) harder reed dan de maximum toegestane snelheid van 50 km/u. Buiten de bebouwde kom lag het percentage bestuurders dat harder reed dan de toegestane maximumsnelheid van 80 km/u iets lager. (59 %).

Hoe hoger de snelheid, hoe groter het risico. Uit onderzoek is gebleken dat bij elke kilometer per uur die men sneller rijdt, de kans op een ongeval met 3 procent toeneemt. Verder heeft onderzoek uitgewezen dat de kans dat een voetganger overlijdt bij een botsing met een auto, bij een snelheid van 32 km/h ,ongeveer 5 procent is.
Bij een snelheid van 64 km/h ligt dit percentage op ongeveer 85 procent. Een verdubbeling van de snelheid levert dus een aanzienlijk groter risico. Uit ongevallenanalyses blijkt dat 95% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten. De bestuurder is daarmee dus de belangrijkste factor in het verkeer.
Provincie:
Tag(s):