zaterdag, 30. september 2006 - 21:29

Snelheidscontroles voor meer veiligheid in Oosteinde

Oosteinde

Iedereen die te hard rijdt op de Hesselterweg in Oosteinde, loopt vanaf begin september een grote kans om bekeurd te worden. De gemeente De Wolden heeft afspraken gemaakt met de regiopolitie over structurele politiecontroles. De controles worden uitgevoerd door de basiseenheid van de regiopolitie in nauwe samenwerking met het project Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie Drenthe.

De handhaving loopt vanaf begin september 2006 tot zolang het nodig is. Tijdens de eerste zes weken is er sprake van vrijwel dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag. Maandelijks presenteert de politie de handhavinginzet en resultaten. Mede op basis hiervan bepaalt de politie - in overleg met gemeente - de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Uit een onderzoek naar subjectieve verkeersonveiligheid dat de gemeente De Wolden heeft gehouden, bleek dat de Hesselterweg in Oosteinde vaak werd genoemd als onveilig ervaren locatie. Daarbij werd als gevaarlijk verkeersgedrag meestal overschrijding van de maximumsnelheid genoemd. Uit metingen, die op de Hesselterweg zijn gehouden, blijkt dat deze klacht ook objectief bevestigd wordt. De rijsnelheden liggen beduidend hoger dan de toegestane maximumsnelheid van 30 km./uur. Met name voetgangers en fietsers komen door het gedrag van automobilisten in het gedrang.

De controles op de Hesselterweg vallen onder het project Subjectieve Verkeersonveiligheid. De Wolden is één van de drie gemeenten binnen Drenthe die als pilot deelneemt aan het project. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan verkeerscontroles op klachtlocaties. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):