woensdag, 5. juli 2006 - 8:53

Sneller hulp bij ongeval

Regionaal

Automobilisten die op rijkswegen een aanrijding krijgen, kunnen in het vervolg sneller op hulp rekenen. Eenvoudig politiewerk wordt overgenomen door weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Omdat zij toch al ‘op en langs de weg’ aanwezig zijn, zullen ze vaak sneller bij een ongeval zijn dan het Korps landelijke Politiediensten (KLPD) of politie Zeeland. De verkeershinder zal door de snellere hulp minder lang gaan duren.

Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer na een ongeval is het belangrijkste doel van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de politie. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat nemen daarom politietaken over bij eenvoudige kop-staart- aanrijdingen zonder letsel.

Ook zijn ze voortaan bevoegd om verkeer stil te zetten en aanwijzingen te geven. Een proef bij Rijkswaterstaat in 2002 in de regio Eindhoven was zo succesvol, dat deze werkwijze landelijks wordt ingevoerd. Alvorens aan de slag te mogen, volgen de weginspecteurs een opleiding bij het KLPD.

Gedurende een jaar worden landelijk 400 medewerkers van Rijkswaterstaat voorbereid op hun nieuwe rol. Alle aspecten van een incident komen aan de orde, van het regelen van het verkeer, bluswerk, levensreddende handelingen en kennis van gevaarlijke stoffen.

Jaarlijks volgt een test om te controleren of de kennis nog paraat is. Bij Rijkswaterstaat Zeeland zijn inmiddels 5 van de inspecteurs opgeleid. 4 van hen zijn tijdens de ochtend- en avondspits altijd op de weg. (in de komende 2 jaar komen daar nog 11 weginspecteurs bij). Mensen die betrokken zijn bij een aanrijding, kunnen de politie blijven waarschuwen. De politie neemt dan contact op met de verkeerscentrale van rijkswaterstaat. De verkeerscentrale leidt de medewerkers van Rijkswaterstaat vervolgens naar de plaats van het ongeval.

De weginspecteurs geven aan: ‘Het gaat vooral om kleine incidenten. We zetten de weg af en zorgen dat betrokken wagens op de vluchtstrook komen of weggesleept worden. Eerst maken we foto’s, zoadat precies vastligt hoe de situatie was die we aantroffen.’

Voertuigen en kleding van de weginspecteurs worden aangepast. De wagens krijgen een elektronisch informatiebord waarmee weggebruikers geïnformeerd kunnen worden. Locatie volgsystemen worden ingebouwd om de dichtstbijzijnde weginspecteur snel ter plaatse van het ongeval te kunnen sturen en computers komen in de auto om aanrijdingen administratief ter plaatse te kunnen verwerken.
Provincie:
Tag(s):