donderdag, 20. april 2006 - 18:39

Snelste groei aantal bedrijven en starters in Flevoland

Het aantal ondernemingen in Flevoland is in 2005 opnieuw toegenomen. Op 1januari 2006 stonden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 27.461 bedrijven ingeschreven. Een jaar eerder was dit nog 25.706. Deze groei van bijna 7 procent ligt hoger dan het landelijke gemiddelde van 5 procent. Flevoland is dan ook de provincie met het snelst toenemend aantal bedrijven.

Startende bedrijven zorgen voor een belangrijk deel van de groei. In 2005 werden 2.314 startende bedrijven in het Handelsregister ingeschreven. Ruim de helft van de starters start in de branches zakelijke dienstverlening, detailhandel of persoonlijke dienstverlening. Relatief gezien steeg het aantal startende bedrijven in de bouw het snelst.

Het totaal aantal startende bedrijven is sterk toegenomen ten opzichte van 2004, toen er nog 1.803 startende bedrijven waren. Voor het tweede achtereenvolgende jaar geeft de provincie Flevoland de grootste landelijke relatieve stijging (28 %) te zien als het gaat om het aantal starters. De helft van alle nieuwe bedrijven wordt opgericht in Almere, maar verhoudingsgewijs deden de Noordoostpolder, Urk en Zeewolde het ook erg goed in 2005.

Almere en Lelystad blijven de belangrijkste vestigingsplaatsen in Flevoland. De toename van het aantal ondernemingen is met name het gevolg van de netto aanwas (bedrijfsoprichtingen minus bedrijfsbeëindigingen) en in mindere mate het migratiesaldo: bedrijfsverhuizingen naar Flevoland en vertrek naar andere provincies. In 2005 nam het aantal nieuw opgerichte bedrijven fors toe, het aantal bedrijfsbeëindigingen steeg iets minder sterk. Hierdoor nam de netto aanwas toe.

Er vestigden zich in 2005 meer bedrijven in Flevoland, maar ook aanzienlijk meer bedrijven vertrokken naar elders. Het migratiesaldo is daardoor ten opzichte van 2004 sterk gedaald, maar blijft nog wel positief. Ongeveer de helft van de bedrijven die naar Flevoland verhuizen, is afkomstig uit de regio Amsterdam en het Gooi. Ook de bedrijven die Flevoland verlaten kiezen voornamelijk deze twee regio’s als vestigingsgebied.

De gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk zagen afgelopen jaar meer bedrijven verdwijnen dan komen door verhuizingen.
Categorie:
Tag(s):