vrijdag, 7. april 2006 - 14:11

'Sociaal aan het werk'

Den Haag

Het kabinet neemt maatregelen om te bevorderen dat meer werknemers in de sociale werkvoorziening (WSW) bij gewone werkgevers aan de slag gaan. Werkgevers worden gestimuleerd om WSW-plekken beschikbaar te stellen en mensen die zijn geïndiceerd voor de WSW kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget voor begeleid werken.

Daarmee kunnen ze zelf een gewone werkgever aandragen die hen een WSW-plek wil aanbieden en ook zelf bepalen wie voor begeleiding op de werkvloer zorgt.

Ook krijgen gemeentende de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden met weinig kans op werk een terugkeerbaan aan te bieden. Daarmee kunnen ze maximaal twee jaar met behoud van uitkering werken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het kabinet wil gemeenten zo meer ruimte geven om achterblijvers in de bijstand perspectief op een baan te bieden. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee het kabinet heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Categorie:
Tag(s):