vrijdag, 3. november 2006 - 11:50

Sociaal isolement ouderen aangepakt

Amersfoort

Amersfoort stelt 75.000 euro beschikbaar voor een project gericht op het bestrijden van sociaal isolement onder ouderen in de wijk Randenbroek/Schuilenburg. Het project wordt de komende twee jaar uitgevoerd door Zorggroep Laak en Eemhoven, Stichting Welzijn Amersfoort en vrijwilligersorganisatie Ravelijn.

In Amersfoort zijn al veel initiatieven en activiteiten gericht op ouderen. Niet iedereen is echter bekend met dit aanbod en de samenwerking tussen betrokken instellingen zou nog beter kunnen. Het project in Randenbroek/Schuilenburg richt zich onder meer op het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van het activiteitenaanbod in de wijk en het versterken van het netwerk van betrokken organisaties. Daarnaast is het vroegtijdig signaleren van sociaal isolement een van de doelstellingen.
Provincie:
Tag(s):