donderdag, 9. februari 2006 - 18:29

Sociale minima krijgen korting bij CZ

De gemeenten Roermond en Swalmen bieden bijstandsgerechtigden en overige minima met een inkomen tot 110% van het minimumloon, de mogelijkheid gebruik te maken van een collectieve ziektekostenverzekering van ziektekostenverzekeraar CZ. Op de premie van de basisverzekering en het aanvullende pakket ontvangt iedereen die gebruik maakt van de collectieve verzekering 5% korting.

Deze collectieve verzekering wordt aangeboden via CZ, omdat de meeste inwoners met een laag inkomen al bij deze ziektekostenverzekeraar zijn verzekerd. Dit unieke aanbod is de eerste in zijn soort in Nederland. In veel andere gemeenten wordt als aanvullende verzekering een algemeen gemeentelijk zorgpakket aangeboden. Roermond heeft juist gekozen voor het individu: de pakketkeuze van de verzekerde is daarbij het vertrekpunt.

Het aanbod van CZ bestaat uit het zelfgekozen pakket, dit houdt in dat mensen zelf een keuze kunnen maken uit een basis- en een aanvullende verzekering. Cliënten die zich vervolgens aansluiten bij het CZGR (CZ Gemeente Roermond) of CZGS (CZ Gemeente Swalmen) ontvangen 5% korting op de basis- en de aanvullende verzekering. Degenen die hebben gekozen voor het goedkopere jongeren- of ouderenpakket ontvangen alleen korting op de basisverzekering. Belangrijk is dat naast het financiële voordeel het risico van niet-verzekerd zijn wordt voorkomen.

Voor een echtpaar komt dit neer op maximaal €1257, voor een alleenstaande ouder op maximaal € 1131 en voor een alleenstaande maximaal € 880 netto per maand. Voor een alleenstaande van 65 jaar en ouder is het bedrag € 956 en voor gehuwden 65-plussers is dat €1320.

Cliënten van de afdeling Bijstandszaken van de gemeente Roermond en bureau Sociale Zaken van de gemeente Swalmen krijgen rechtstreeks bericht van deze regeling. Overige minima kunnen zich telefonisch aanmelden bij hun gemeente. De aanmeldingsprocedure loopt tot 22 februari.
Provincie:
Tag(s):