woensdag, 19. juli 2006 - 8:53

Sociale Recherche spoort € 1.350.000,- op

Helmond

In de regio Helmond is door de Sociale Recherche een fraudebedrag van ruim € 1.350.000,= is opgespoord. Dat is ruim € 200.000,= meer dan in 2004 en het hoogste bedrag ooit. Het bureau Sociale Recherche is gekoppeld aan de gemeente Helmond, maar is ook werkzaam voor de regiogemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

Doordat er sneller gereageerd wordt op fraude signaleren is het fraude bedrag per geval wel omlaag gegaan.
In 2005 zijn 6 gevallen van vermogensfraude aan het licht gekomen en 31 gevallen van verzwegen dienstverbanden. Hierdoor is een fraudebedrag van ongeveer € 125.000,= opgespoord; meer dan het dubbele van 2004.

In de regio Zuidoost Nederland is ook een koppeling gelegd tussen gegevens van cliënten en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hierdoor krijgen gemeenten inzicht in bezittingen van cliënten zoals auto’s, boten, caravans etc. Dit heeft in 2005 een besparing voor de regiogemeenten opgeleverd van zo’n € 250.000,=

Met subsidie uit een landelijk project zijn twee preventiemedewerkers en een sociaal rechercheur aangestelt. De preventiemedewerkers houden zich intensief bezig met preventie van uitkeringsfraude door het verrichten van dossieronderzoeken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Doel hiervan is om in een vroeg stadium fraude op te sporen of, beter nog, te voorkomen. Resultaat in 2005 was dat in 32% van de gevallen de uitkering werd gewijzigd of beëindigd. Dat heeft een besparing voor de gemeente Helmond opgeleverd van ruim € 310.000,=.
Provincie:
Tag(s):