donderdag, 7. december 2006 - 14:37

Sociale werkplaatsen veiliger, maar niet veilig genoeg

Amsterdam

De veiligheid van werknemers van sociale werkplaatsen is verbeterd maar nog steeds onvoldoende. Bij 64 van alle negentig bedrijven in Nederland is sprake van onveilige machines. Bij enkele bedrijven is het aantal overtredingen zelfs nog hoog te noemen.

Deze conclusies staan in een rapport van de Arbeidsinspectie dat door staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van Hoof spreekt van een zorgelijke situatie. Hij wijst op de kwetsbaarheid van werknemers in de sociale werkvoorziening. Die hebben vaak een beperking: lichamelijk, verstandelijk of psychisch.

Vorig jaar kwamen de resultaten naar buiten van eerdere controles van de Arbeidsinspectie. Toen bleek vooral het toezicht bij het werken met machines tekort te schieten. De resultaten waren zo ernstig dat de staatssecretaris besloot dit jaar opnieuw te inspecteren, waarbij alle sociale werkplaatsen zijn bezocht. Daar zijn nu alle machines onder de loep genomen.

Hoewel dus meer bedrijven en meer machines zijn gecontroleerd, is het aantal overtredingen dit jaar gedaald van 317 naar 260. Ook is het aantal bedrijven dat veilig werkt, gestegen. Het toezicht en de veiligheid van machines zijn verbeterd. Toch is er nog teveel mis, ondanks de inspanningen van de branche-organisatie Cedris. Voorlichting en stimulansen van deze organisatie hebben lang niet bij alle bedrijven het gewenste effect.

Van Hoof schrijft de Kamer dat hij Cedris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige maand over de resultaten heeft aangesproken. De bedrijven die nog onveilig zijn, moeten snel een inhaalslag maken, aldus de staatssecretaris. Arbeidsveiligheid moet blijvend de aandacht krijgen. Een positieve ontwikkeling vindt hij de initiatieven van Cedris om het veiligheidsbewustzijn in sociale werkplaatsen te vergroten. Hij zegt verder vanuit het ministerie een brochure toe waarin de Arbeidsinspectie voor de branche de belangrijkste risico’s en regels op een rij zet.

Bij de bedrijven waar sprake was van onveilige situaties, blijft de Arbeidsinspectie terugkomen tot de machines in orde zijn. In 2008 of 2009 volgen nieuwe controles bij de bedrijven die nu slecht scoorden.
Provincie:
Tag(s):