dinsdag, 18. juli 2006 - 14:55

Sociale Zaken helpt jongeren direct op het CWI Almere

Almere

Sinds vorige maand is een aantal medewerkers van de Dienst Sociale Zaken van de gemeente Almere werkzaam op het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Het gaat om het Jongerenteam, dat werkzoekende jongeren tot 23 jaar intensief begeleidt, zodat zij een startkwalificatie behalen of werk vinden, en minder snel in de uitkering terecht komen.

Het Jongerenteam is naar de locatie van het CWI verhuisd om nauwer met het CWI samen te werken, en de groep jongeren die zich zonder werk op het CWI meldt, direct te kunnen begeleiden. De verhuizing van de medewerkers is een proef. Na een aantal maanden wordt gekeken of de samenwerking en werkwijze bevalt, en voortgezet en/of uitgebreid zal worden.

Het team bestaat uit 7 casemanagers en inkomensconsulenten. De casemanagers bekijken of de jongere een startkwalificatie heeft. Is dat niet zo, dan wordt gekeken of de jongere terug kan naar school, of via een Work First-project aan het werk kan. De jongere krijgt dan direct (tijdelijk) werk aangeboden. De inkomensconsulenten zorgen ervoor dat een eventuele aanvraag voor een bijstandsuitkering snel wordt afgehandeld.
Provincie:
Tag(s):