maandag, 11. september 2006 - 14:36

Soest start met herstelwerkzaamheden Korte Duinen

Soest

De gemeente Soest begint 15 september 2006 met het uitvoeren van het tweede deel van het herstelplan voor de Lange en Korte Duinen. In het voorjaar van 2006 zijn maatregelen uitgevoerd bij de Lange Duinen, nu volgen de Korte Duinen.

In totaal zal er ongeveer 10 hectare bos worden gekapt, verspreid over het gebied. De maatregelen zijn bedoeld om de dynamiek in de stuifzanden te vergroten. Doordat de wind meer grip krijgt op het gebied wordt het dichtgroeien tegengegaan.

Verspreid door het gebied zijn bosjes ontstaan, waardoor de open ruimten steeds kleiner zijn geworden. De wind krijgt in dergelijke kleine, open ruimten weinig vat op het zand. Op de luwe plekken komen grassen en kruiden tot ontwikkeling en zo ontstaat langzamerhand bos. Dit proces willen gemeente, provincie en rijk stoppen omdat de stuifzanden unieke waarden herbergen.
Provincie:
Tag(s):