woensdag, 19. juli 2006 - 10:19

Soest wil meer invloed bij verdere ontwikkeling vliegbasis

Soest

Burgemeester en wethouders van Soest willen meer invloed op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Vliegbasis Soesterberg. Het college is van mening dat na een gezamenlijke start vanuit het Platform Hart van de Heuvelrug nu het moment is aangebroken om de verdere ruimtelijke ontwikkelingen op de vliegbasis op meer gemeentelijk niveau ter hand te nemen.

Burgemeester en wethouders willen dat de regie bij de verdere ontwikkeling van de vliegbasis, die uit een Soester en Zeister deel bestaat, wordt gevoerd door een nog samen te stellen Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling Vliegbasis. Samenwerking blijft belangrijk voor de toekomstige invulling van de vliegbasis, maar hoeft een meer gemeentelijke koers niet uit te sluiten.

De gemeente Soest zal hierover overleggen met de Provincie Utrecht. Uiteindelijk streeft het college naar een eigen bestemmingsplan voor het Soester deel van de vliegbasis. Hiertoe heeft het college besloten in navolging van de Collegeverklaring 2006-2010. Daarin geeft het college aan ontwikkelingsmogelijkheden actief te zullen benutten.
Provincie:
Tag(s):