donderdag, 21. september 2006 - 0:26

SP: ‘Sneek beschadigt intergemeentelijke samenwerking'

Sneek

De gemeente Sneek beschadigt de intergemeentelijke samenwerking in de Zuidwesthoek’. Zo luidden de woorden van Rinus van Driel, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Sneek. Gisteravond vergaderden de gemeenten Sneek, Bolsward en Wymbritseradiel over de intergemeentelijke samenwerking in Zuidwest Friesland.

Door zich eenzijdig te concentreren op samenwerking met Nijefurd, Wymbritseradiel en Gaasterlan-Sleat, voelen anderen (Bolsward) zich buitengesloten. Bolsward is ‘not amused’ zoals Van Driel het noemde. In een notitie aan de Raad stelt het college van Bolsward dat de notitie ‘Het Blauwe hart’ van burgemeester De Roos van de gemeente Gaasterlan-Sleat, waarin een fusie tussen de vier steden wordt bepleit, een wissel trekt op de toekomstige samenwerking. De notitie is zonder medeweten van Bolsward uitgegeven.

Overigens is het nog maar de vraag of het ooit tot een ‘blauwe hartgemeente’ zal komen. Gaasterlan-Sleat heeft te kennen gegeven dat zij haar rol van procestrekker opgeeft. De voortgang stagneert en de belangstelling van de bestuurders neemt af. Wymbritseradiel verzet zich raadsbreed tegen het opgeven van de eigen zelfstandigheid. Nijefurd wil de samenwerking uitbreiden door Bolsward erbij te halen.

Van Driel concludeerde dat de gemeenteraad van Sneek zich dreigt te isoleren. De meerderheid van de Snekerraad negeert de signalen van de anderen en blijft desondanks vasthouden aan een fusie op termijn met Gaasterlan-Sleat, Wymbritseradiel en Nijefurd. Sneek moet op haar schreden terugkeren, de goede verstandhouding met de anderen herstellen en streven naar reële vormen van samenwerking. Dwang en verkapte dreigementen halen niets uit. Dat zal op den duur op ons zelf terug slaan.
Provincie:
Tag(s):