woensdag, 22. februari 2006 - 13:10

SP wil opheldering over spoorveiligheid

Den Haag

Na aandringen door de Kamer zegde verkeersminister Peijs in oktober 2005 toe om maatregelen te nemen en het spoorsysteem ATB++ in te voeren. Daarmee zou onmiddellijk worden begonnen en in 2007 zou het klaar zijn. Nu blijkt echter dat dit systeem nog niet eens is aanbesteed, laat staan dat begonnen is met invoering. SP-Kamerlid Arda Gerkens is hier woedend over en zal de minister woensdag nog in de Kamer opheldering vragen over haar woordbreuk.

Na een aantal treinongelukken beloofde Peijs te komen tot een beter spoorveiligheidssysteem, zoals sterk werd bepleit door onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na jarenlang toewerken naar het Europese beveiligingssysteem ERTMS besloot ze vorig jaar te kiezen voor het minder effectieve systeem van ATB++.

Op de vraag wanneer begonnen zou worden met de aanleg van het systeem zei Peijs in oktober 2005 letterlijk in de Kamer: 'Nu'. Maar naar nu blijkt is daar zelfs nog geen begin mee gemaakt, concludeert verkeerswoordvoerder Arda Gerkens van de SP.

Die kwam er achter dat de aanbesteding van de levering van materialen pas op 2 februari 2006 is gestart. In 2007 zou het systeem zijn aangelegd, maar uit de stukken blijkt dat zelfs de uiterste aanbestedingsdatum de toegezegde opleveringsdatum overschrijdt.

Gerkens heeft geen goed woord over voor het beleid van de minister. 'De minister heeft wederom verzuimd de Kamer op dit belangrijke dossier te informeren. Kennelijk is ze niet doordrongen van het belang van een veiliger spoor. Zij zegt de Kamer wel dingen toe, maar laat het vervolgens bij die woorden. Hiermee schoffeert zij de Kamerleden en speelt ze een politiek spelletje met de veiligheid van treinreizigers.'
Provincie:
Tag(s):