zaterdag, 8. juli 2006 - 15:06

Speeltuin met asbesthoudende grond gesloten

Deventer

De gemeente Deventer heeft vrijdag 7 juli de speeltuin van de Speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Smyrnastraat gesloten. Uit bodemonderzoek blijkt dat er asbest in de grond zit. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst en de speeltuin is afgezet. De speeltuin is gesloten totdat de grond gesaneerd zal worden.

Bij werkzaamheden rond de speeltoestellen werd vorige week donderdag enig verdacht materiaal aangetroffen. Dat deel van het speelterrein is toen direct afgezet. De gemeente Deventer heeft vervolgens ter plaatse bodemonderzoek laten uitvoeren. Uit de onderzoeksresultaten bleek vrijdagmiddag dat de grondwal, die diagonaal over het terrein loopt, verontreinigd is met asbest. Daarop zijn er direct borden en linten geplaatst en is de speeltuin afgesloten.
De bewoners rond de Smyrnastraat tussen de Hoge Hondstraat en Eendrachtstraat zijn geïnformeerd middels een huis-aan-huisbericht.

Maandagavond 10 juli om 20 uur organiseert de gemeente een informatieavond in het gebouw van de Speeltuinvereniging aan de Smyrnastraat 1 over de aangetroffen asbesthoudende grond. De gemeente zal dan de bewoners informeren over wat er is geconstateerd en wat de gemeente gaat doen.

Als bewoners vragen hebben, kunnen zij maandag 10 juli tijdens kantooruren terecht bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, telefoonnummer 0570 - 693333.
Provincie:
Tag(s):