dinsdag, 21. maart 2006 - 9:57

Splitsen energiebedrijven kan geld opbrengen

Den Haag

Het splitsen van de energieleverantie en het netwerk, levert een netto welvaartswinst die kan oplopen tot een miljard euro aldus het Centraal Plan Bureau (CPB). Voorwaarden is dat de kleinschalige energieopwekking, bijvoorbeeld in de tuinbouw, fors terrein gaat winnen. Wanneer er claims komen van buitenlandse investeerders die geld hebben gestoken in het netwerk, het z.g.n Cross-Border-Lease, kunnen voor een negatief resultaat gaan zorgen.

Op verzoek van de Tweede Kamer en van de Commissie van Wijzen heeft het CPB een kwantitatieve verkenning gemaakt van de kosten en baten van splitsing van de energiebedrijven. Het planbureau maakt daarbij de kanttekening dat de welvaartseffecten van de splitsing onmogelijk nauwkeurig in kwantitatieve termen te omschrijven zijn vanwege diverse onzekere factoren.

Een onzekere externe factor is de verdere ontwikkeling van decentrale ofwel kleinschalige elektriciteitsopwekking als speler op de groothandelsmarkt. Denk daarbij aan bedrijven en particulieren die nu hun eigen stroom opwekken, maar in de toekomst ook energie gaan aanbieden op de markt. Voorbeelden zijn tuinders met een WKK-installatie (Warmte-Kracht Koppeling), boeren of kleine industriële bedrijven met een klein windmolenpark of particulieren met zonnecellen op het dak. Zij kunnen het deel van de energie die zij niet voor eigen gebruik nodig hebben, gaan verkopen. Wil dit kleinschalige aanbod goed van de grond komen, is een onafhankelijk beheer van de distributie van groot belang.
Categorie:
Tag(s):