vrijdag, 31. maart 2006 - 17:59

Spoolderparkweg afgesloten

Zwolle

De aanleg van de buitenruimte rondom het nieuwe ABN AMRO-complex is in volle gang. Het inrichtingsplan voorziet in de aanleg van een waterpartij met taluds. Het gevolg daarvan is dat de Spoolderparkweg wordt opgeheven. Gelijktijdig met de inrichting van de buitenruimte voert de gemeente rioleringswerkzaamheden uit aan de Grote Voort. Dit betekent dat de route via de Spoolderparkweg vanaf woensdag 5 april 2006 wordt omgeleid. Deze situatie duurt tot augustus 2006.


De afsluiting van de Spoolderparkweg heeft vooral gevolgen voor het autoverkeer dat naar het (oude) ABN AMRO-kantoor gaat of een bestemming heeft elders in de Veerallee. Omdat de Spoolderparkweg niet langer toegankelijk is, moet het verkeer een nieuwe (alternatieve) route rijden. Via de Russenweg wordt het verkeer omgeleid via een tijdelijke weg (bestaande uit puinverharding) die na het viaduct onder de A28 afbuigt naar rechts (richting Deloitte) en vervolgens aansluit op de Grote Voort (nabij de woonboulevard). De omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Na augustus 2006 zal deze route worden geasfalteerd en alleen nog voor fietsers toegankelijk zijn. Per verkeersbesluit is geregeld dat de Spoolderparkweg vanaf augustus 2006 gesloten is verklaard voor motorvoertuigen en alleen nog toegankelijk is voor fietsers. Autoverkeer vanuit de Veerallee naar Grote Voort is daarmee na augustus 2006 niet langer mogelijk.

Aanvankelijk zou de omleiding op maandag 3 april van start gaan. Vanwege vertraging als gevolg van weersomstandigheden is vrijdag 31 maart 2006 besloten om de omleiding twee dagen later in te voeren.
Provincie:
Tag(s):