maandag, 13. maart 2006 - 9:53

Spoorlijn door natuurgebied

Spanga

In Weststellingwerf zit niemand te wachten op een snelle trein die dwars door natuurgebied de Rottige Meenthe gaat. Het ministerie van verkeer en waterstaat laat de mogelijkheden onderzoeken van een tracé dat tussen Wolvega en Kuinre parallel loopt aan de Pieter Stuyvesantweg.

Op die manier sluit de trein beter aan op het station in Heerenveen, waardoor reizigers een overstap wordt bespaard.
Het plan roept grote weerstand op bij Staatsbosbeheer, die het vorig jaar tot wetland uitgeroepen natuurgebied ruim vijftig jaar beheert. Er komen zeldzame diersoorten voor, zoals de grote vuurvlinder. Volgens districtshoofd Frank Leereveld zal een spoorlijn te veel afbreuk doen aan het gebied.
Ook burgemeester Gerard van Klaveren ziet geen enkele toegevoegde waarde aan een trein die met meer dan 200 kilometer per uur door zijn gemeente raast. Hij vreest dat een dergelijk tracé te veel beslag zal leggen op agrarische grond.
Provincie:
Tag(s):