maandag, 27. november 2006 - 14:45

Sportgala en verkiezing sporter van het jaar

Kapelle

Op vrijdag 2 februari 2007 wordt weer het traditionele Kapelse Sportgala gehouden in Sportcentrum Groene Woud. Dit na een aantal jaren van afwezigheid.De laatste jaren was er volgend de sportraad een chronisch gebrek aan representatieve aanmeldingen voor de verkiezing sporter, sportploeg, sporttalent en sportvrijwilliger van het jaar. Daarom is er de hard gewerkt aan een nieuwe opzet.

De Sportraad is van mening dat de verkiezing sporter, sportploeg, sporttalent en sportvrijwilliger van het jaar een prominent onderdeel van het gala moet blijven. De Sportraad zal daarom bij het zoeken van geschikte kandidaten een actievere rol gaan spelen.

Momenteel worden alle berichten over de prestaties van Kapelse sporters op de voet gevolgd. Gemeente en Sportraad roepen sporters, sportverenigingen en sportliefhebbers hierbij dan ook nadrukkelijk op kandidaten aan te melden voor de volgende categorieën:

- sporter (m/v) van het jaar
- sportploeg van het jaar
- sporttalent van het jaar
- vrijwilliger van het jaar

Binnen deze categorieën is uiteraard ook plaats voor minder valide sporters. Er wordt nadrukkelijk verzocht ook minder valide sporters aan te melden.

De kandidaten dienen woonachtig te zijn in de gemeente Kapelle en dienen op provinciaal, nationaal en/of internationaal niveau gepresteerd te hebben. Voor de categorie sporttalent geldt een maximum leeftijd van 18 jaar.

De vrijwilliger dient zich in algemene zin pro deo verdienstelijk te hebben gemaakt voor zijn of haar tak van sport. De voorgedragen personen dienen een sport te beoefenen, of daarbij betrokken te zijn, waarvan de organisatie is aangesloten bij de NOC*NSF. De tak van sport dient in de Nederlandse Sport Almanak opgenomen te zijn.

Als u denkt een sporter, sportploeg, sporttalent of sportvrijwilliger te kennen die volgens u in aanmerking komt voor een huldiging, dan kunt u de kandidaten voor de genoemde categorieën schriftelijk aanmelden voor 8 december 2006 bij de gemeente Kapelle, t.a.v. De Kapelse Sportraad, Postbus 79, 4420 AC Kapelle, onder vermelding van naam, adres, tak van sport, lidmaatschap vereniging, geleverde prestatie, motivatie van de nominatie en een overzicht van de sportloopbaan van de vrijwilliger.

De kandidaten dienen hun prestaties te hebben geleverd in 2006, met uitzondering van de categorie vrijwilliger.

Alle aanmeldingen worden door de Sportraad verzameld. Per categorie worden hieruit maximaal 3 kandidaten genomineerd. Uiteindelijke verkiezing geschiedt door De Kapelse Sportraad.
Provincie:
Tag(s):