zondag, 17. december 2006 - 20:58

Sportverenigingen en gemeente lossen knelpunten op

Meppel

In goed overleg tussen de sportverenigingen op sportpark Ezinge en de Wethouders Boumans en Van Dijk is een oplossing gevonden voor de knelpunten op het sportpark. Er komt een gezamenlijke aanpak voor de parkeerproblemen en de bespeelbaarheid van de velden. Alle partijen roemen de prettige sfeer waarin de besprekingen plaatsvonden. Ook over de toekomst van Ezinge wordt verder gepraat.

De aanpak voor de parkeerproblematiek mikt op een combinatie van gedragsbeïnvloeding en het creëren van meer parkeerplaatsen. Aan de gedragskant roepen de verenigingen op zo veel mogelijk met de fiets naar het sportpark te komen en worden door de politie regelmatig alcoholcontroles gehouden.

De extra parkeerplaatsen komen op een stuk grond tussen het hoofdveld van Alcides en de Ezingerbuurt, dat nu nog modder is. Ook wordt onderzocht waar extra parkeerplaatsen te creëren zijn bij de velden van MSC en FC Meppel. Daarbij is één van de opties om het slootje langs de toegangsweg te dempen en daar insteekparkeerplaatsen te maken. Dit alles moet de veiligheid van Ezinge vergroten.

Voor de druk op de velden wordt serieus onderzocht of in de loop van 2007 een kunstgrasveld kan worden aangelegd. Voorwaarde is dat dit mogelijk is zonder de toekomstige ontwikkeling van Ezinge in de weg te staan.
Provincie:
Tag(s):