donderdag, 23. februari 2006 - 8:14

Spreekuren op dag van de logopedie

Op 6 maart is het de Europese dag van de logopedie. De logopedisten van de GGD Zeeland en de consultatiebureaus bieden op die dag de mogelijkheid om gebruik te maken van een logopedisch spreekuur. Met deze activiteit wordt aandacht gevraagd voor het belang van een goede taalontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar.

In Nederland hebben 30.000 van de allerkleinsten al een probleem met leren communiceren.

De Europese dag van de logopedie is een prima moment om meer te weten te komen over de mogelijkheden die logopedie kan bieden bij problemen in de taalontwikkeling van kinderen. Tijdens deze dag zal op diverse consultatiebureaus een logopedisch spreekuur worden verzorgd door de logopedisten van de GGD.

Ouders met vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van hun kind kunnen hier terecht voor informatie. Er vinden geen logopedische onderzoeken plaats in verband met de beperkte tijd.

Een goede spraak- en taalontwikkeling vanaf de geboorte is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Een verstoorde of trage ontwikkeling heeft invloed op de communicatie. Uit onderzoek blijkt dat dit kan leiden tot latere taal- en leerstoornissen zoals onderwijsachterstanden of lees- en schrijfmoeilijkheden. Ook kunnen er gedragsproblemen optreden zoals teruggetrokken gedrag, impulsiviteit, agressiviteit of opvoedingsproblemen.

Wanneer een taalontwikkelingsstoornis op zesjarige leeftijd nog niet is overwonnen, is er meestal een blijvende taalstoornis aanwezig met alle mogelijke gevolgen voor het verloop van schoolprestaties en gedrag. De Europese Dag van de Logopedie wil hierbij stilstaan. Diverse landen, waaronder Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland en Zweden, doen ook aan de dag mee.

Op de Europese dag van de logopedie wordt tevens een website (www.kindentaal.nl) gepresenteerd met meer informatie over kind en taal en het stimuleren van de taalontwikkeling door ouders en opvoeders. De dag is een initiatief van de beroepsvereniging van logopedisten NVLF in sa-menwerking met de Vakgroep Logopedie van GGD-Nederland en Zorg, de koepel van zorgorganisaties waaronder de consultatiebureaus vallen.
Provincie:
Tag(s):