donderdag, 7. september 2006 - 12:55

Spreken over Veiligheid

Vlissingen

Tijdens het Veiligheidscongres, ‘Veiligheidsregio Zeeland; slaapt u rustig?’ van woensdag 6 september in het Arsenaaltheater stond de burger centraal. Naast ‘veiligheids’professionals waren ook inwoners van Zeeland aanwezig. Het doel was om elkaar te vinden en van elkaar te leren, zodat de discrepantie tussen de burgers en de overheid verder geminimaliseerd kan worden.

De ‘zelfredzaamheid’ van de burger en wat de overheid kan doen voor de burger kwamen veelvuldig aan bod. De komst van de Veiligheidsregio is na rampen als Volendam en Enschede het middel om de veiligheid voor de burgers in Zeeland te organiseren.

Dhr. Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, benadrukte tijdens zijn speech het belang dat de individuele organisaties zich dienen aan te passen aan het hulpverleningsproces voor de burger. “Hierbij zullen wij de burger moeten vragen wat zij van ons als veiligheidsregio verlangen. En wij moeten de burger vragen wat zij zelf kan regelen.� Hierop borduurde dhr. Van Gelder, Commissaris van de Koningin, in zijn toespraak voort met zijn thema ‘zelfredzaamheid’. “Zelfredzaamheid betekent niet dat, waar de mogelijkheden van de overheid ophouden, de burger volledig op zichzelf is teruggeworpen. Het betekent wel dat er een nieuwe waardevolle speler in de bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt betrokken.�

In een debat werd gediscussieerd over de rol en positie van de burger bij een ramp of een crisis door mevr. Huisman, een burger van Zeeland, dhr. Meppelder, geneeskundig functionaris, dhr. Van Dijk, commandant brandweer, dhr. Goudswaard, korpschef politie, mevr. Van der Lijcke, coördinator veiligheid gemeenten.

Naast de toespraken en de discussie werd een film vertoond waar verschillende burgers van Zeeland waren geïnterviewd over veiligheid. Burgers voelen zich over het algemeen veilig in Zeeland, alleen de kerncentrale vormt een gevaarlijk object waar ze zich wel zorgen om maken. Als er een crisis ontstaat zijn de meeste burgers geneigd 112 te bellen en proberen hulp te bieden waar dat nodig is. Ook zeggen mensen dat ze eigenlijk niet heel veel kunnen doen. Ze verwachten met name van de overheid en de verschillende hulpverleningsdiensten dat zij professioneel zullen handelen. Maar enige sceptici denken dat het lang zal duren voordat de hulpverleningsdiensten ter plaatse zijn.

De middag werd geopend en afgesloten door De Nachtzusters die op hun eigen cabareteske wijze het thema veiligheid belichtten.

De Veiligheidsregio Zeeland is feitelijk een gebied (in Zeeland de hele provincie) waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en hulpverleningsdiensten op de terreinen van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de handhaving fysieke veiligheid. De aansturing van de Veiligheidsregio Zeeland gebeurt door het Regionaal Veiligheidsbestuur.
Provincie:
Tag(s):