maandag, 27. november 2006 - 16:45

St. Toeristisch De Marne weer een stap vooruit

De Marne

Steeds meer toeristen en recreanten weten De Marne te vinden. Het aanbod aan recreatieve voorzieningen blijft daarbij ook steeds groeien. Voor elke doelgroep heeft de regio wel iets te bieden, van een kleinschalige museum over oldtimers tot publiekstrekkers als Zeehondencreche Lenie ’t Hart. Van historisch cultuurlandschap tot het Nationaal Park Lauwersmeer en van kleinschalige bed & breakfast tot grootschalige logiesverstrekkers.

De van oorsprong overwegend agrarische gemeente krijgt hierdoor een ander karakter. De hiermee gepaard gaande economische impulsen komen de leefbaarheid ten goede komt. De ondernemers en de gemeente spelen hierop in door toerisme een speerpunt van beleid te maken.

Om kennis en kunde bij elkaar te brengen heeft de gemeente spelers in het veld gevraagd een Toeristisch Ondernemersoverleg De Marne op te starten.
Dit overleg heeft gestalte gekregen door inbreng van een 7-tal ondernemers, 2 brancheorganisaties en de gemeente. Doel van het overleg is kennis- en informatieuitwisseling om te komen tot een goed en gedragen toeristisch beleid. Meer informatie op de website van de gemeente De Marne.
Provincie:
Tag(s):