donderdag, 21. december 2006 - 11:36

Staal: stop bouwen in de Randstad

Utrecht

Nederland moet stoppen met bouwen in de Randstad, omdat de overstromingsrisico’s toenemen en om de leefbaarheid er te garanderen. Dat zegt Boele Staal morgen, woensdag 20 december, in zijn officiële afscheidsrede als commissaris van de Koningin in Utrecht. ‘Het sparen van het Groene Hart is noodzakelijk voor de leefbaarheid in de Randstad, terwijl we dondersgoed weten dat er ieder jaar wordt bijgebouwd’, aldus Staal.

Staal breekt een lans voor het aanleggen van betere infrastructuur naar het achterland, met name naar Noord Nederland. Dat haalt de druk van de Randstad en stimuleert de economie in het Noorden. Verder pleit Staal er voor om tijdens ernstige crisissituaties, bijvoorbeeld bij overstromingen, het opperbevel weg te halen bij de burgemeester. Volgens de geldende wetgeving heeft de burgemeester te allen tijde het opperbevel. Staal vindt dat achterhaald en is tegen constructies waarbij burgemeesters elkaar coördineren. ‘Onze bestuurlijke crisisorganisatie legt bij uitstek bloot dat bestuurders niet gewend zijn aan hiërarchie’, aldus Staal.
Gebrek aan hiërarchie is volgens hem ook een algemeen probleem in de huidige bestuurscultuur. Daarom pleit Staal voor betere bevoegdhedsverdeling tussen Rijk, provincie en gemeenten. Dat is vooral nodig in de Randstad, waar volgens Staal in plaats van de huidige provincies een nieuw Randstadbestuur moet komen, die met name wordt uitgerust met taken op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening.
Provincie:
Tag(s):