maandag, 6. februari 2006 - 19:28

Staat geeft 202 schilderijen terug aan erven Goudsticker

Den Haag

De Nederlandse staat geeft 202 schilderijen uit de collectie-Goudstikker terug aan de erven. Het gaat om werken die begin mei 1940 deel uitmaakten van de handelsvoorraad van de kunsthandel J. Goudstikker. Staatssecretaris Van der Laan (OCW) volgt hiermee het advies van de Restitutiecommissie op.

In 1952 sloten de erven Goudstikker en de Nederlandse staat een overeenkomst over de Goudstikker-collectie. De Restitutiecommissie vindt dat de erven daarmee geen afstand hebben gedaan van de eigendomsrechten op 202 werken. Dat zijn de werken die de staat nu teruggeeft. De claim van de erven betrof 267 kunstvoorwerpen.

De staat geeft veertig andere kunstwerken niet terug, omdat deze in mei 1940 hoogstwaarschijnlijk of zeker niet toebehoorden aan Goudstikker. Daarnaast worden 21 schilderijen niet teruggegeven, omdat de commissie vindt dat de weduwe Goudstikker in 1952 duidelijk afstand heeft gedaan van deze werken. Vier schilderijen die de erven volgens de commissie zouden moeten terugkrijgen, worden vermist.

De Restitutiecommissie adviseert de regering over individuele verzoeken tot teruggave van kunstvoorwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen. Het gaat daarbij om cultuurgoederen die door de Nederlandse overheid worden beheerd.

Het is afwachten of de familie toch nog een regeling zal treffen met de musea om de kunstwerken in bruikleen te mogen 'behouden'. Zoniet dan zal de aanzienlijke kunstverzameling van Goudsticker niet meer voor het grote publiek in de musea te bewonderen zijn.
Provincie:
Tag(s):