donderdag, 19. oktober 2006 - 8:23

Staatssecretaris Van Geel bij UMTS expertmeeting

Tilburg

Is de straling van UMTS zendmasten gevaarlijk voor de gezondheid?
Kunnen wij nog zonder deze masten en wat is het alternatief als iedereen toch mobiel wil blijven bellen? Wat dicteert het Rijksbeleid en welke vrijheid heeft het gemeentebestuur? Deze en andere vragen houden de gemoederen overal in den lande bezig. Ook in Tilburg. Met de bedoeling meer duidelijkheid te krijgen en een gedegen eigen beleid te kunnen voeren, organiseert de gemeente Tilburg op donderdag 26 oktober een expertmeeting UMTS.

Begin dit jaar heeft het college van Tilburg namelijk besloten om - in afwachting van de resultaten van een Zwitsers onderzoek naar de stralingseffecten – voorlopig geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van nieuwe UMTS zendmasten in Tilburg. Inmiddels zijn de resultaten van het Zwitserse onderzoek bekend: straling van UMTS-masten heeft bij kortstondige blootstelling géén negatieve gezondheidseffecten.

De onrust onder de Tilburgse bevolking blijft echter bestaan omdat het onderzoek niet aantoont dat er op de lange termijn geen schadelijke effecten te verwachten zijn. De verantwoordelijke ministeries geven aan dat er afdoende bewijs is dat er óók op de lange termijn geen nadelige gezondheidseffecten zullen optreden. Zij beroepen zich daarbij op uitspraken van de Wereld Gezondheids Organisatie.
De vraag die voorligt is hoe nu verder? Wel of geen masten in Tilburg?

Onder voorzitterschap van verantwoordelijk wethouder Jan Hamming voeren sprekers van diverse belangenpartijen op 26 oktober het woord, waaronder bijvoorbeeld de rijksoverheid (over het zendmastenbeleid) en de heer Teule (over de werking van straling). Speciale gast is staatssecretaris Pieter van Geel.
Provincie:
Tag(s):