woensdag, 22. maart 2006 - 9:57

stadsbijeenkomst over normen en waarden

Amersfoort

Het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies houdt aanstaande maandag de jaarlijkse stadsbijeenkomst. U kunt meepraten over het thema ‘Normen en waarden: jong geleerd, oud gedaan'. Iedereen is welkom van 19.30 tot 22.00 uur in het Rahman Educatief Centrum aan de Juliëttestraat 44.

Het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies is aanspreekpunt en centraal meldpunt voor leden en de gemeentelijke overheid. Door in het platform met elkaar in gesprek te gaan, raken de leden bekend met elkaars belangen en overtuigingen. Dit begrip kan de onderlinge solidariteit vergroten. Uitgangspunt van het platform is de verscheidenheid van levensbeschouwingen en religies. Gezamenlijk opkomen voor elkaar, gezamenlijk optreden naar de pers en zorgvuldig omgaan met onze kleurrijke samenleving staan voorop.
Provincie:
Tag(s):