donderdag, 30. november 2006 - 10:25

Stadshart Emmen blijft groen

Emmen

Emmen is groen en blijft groen, nu en in de toekomst. Dat is het beleid van het college van burgemeester en wethouders van Emmen hoewel onlangs in de media berichten verschenen die anders deden vermoeden. Met name dat er mogelijk binnenkort een rigoreuze kap van bomen op en rond de Markt plaats zou (kunnen) vinden is onjuist. De beeldvorming is door een ongelukkige samenloop van omstandigheden vertekend. Daarom wil de gemeente Emmen mogelijke misverstanden over de staat van de kwaliteit van het bomenbestand wegnemen. “In ieder geval is van een aanstaande 'rigoreuze’ kap geen sprake�, aldus wethouder Holman.

In februari van 2006 heeft het college van B&W het GroenKompas vastgesteld. Daarin verwoordt het college dat de vele jonge en oude bomen in het centrum, samen beeld-, sfeer- en gebruiksbepalend zijn voor de bijzondere historische betekenis van deze locatie. Emmen is een groene stad en dat moet zo blijven! Daarom heeft het college in september 2006 aanvullende maatregelen genomen om het bomenbestand
zoveel mogelijk te beschermen en te behouden. Zo zullen 58 bomen worden gesnoeid. Van zes bomen zal de stabiliteit worden onderzocht en van 63 bomen wordt onderzocht hoe de groeiplaats verbeterd kan worden. Verder zullen de groeiplaats van de bomen worden verbeterd om het historische karakter van het marktplein en de directe omgeving te handhaven. Drie bomen die in een te slechte staat verkeerden, zijn vanwege een gevaar voor de omgeving inmiddels gekapt.

De maatregelen zijn nodig omdat het bomenbestand veel te lijden heeft gehad van de bouwwerkzaamheden in het centrum de laatste jaren. Bovendien is door de vele werkzaamheden die in het verleden in de bodem zijn uitgevoerd, de conditie en vitaliteit van de bomen verminderd. Van de 190 bomen die het centrum rijk is, staan er 154 in de
stadsvloer. Deze plek is zonder maatregelen niet bevorderlijk voorconditie van de bomen omdat dit de beluchting, voeding, vochtgehalte en bodemstructuur negatief beïnvloedt.

Doel van het beleid is om oude bomen zo lang mogelijk in stand te houden, en halfwas bomen te behouden ter opvolging van de oude bomen en om daarmee het groene karakter van het centrum te behouden. Voor alle bomen die nu en injonge als volwassen) bomen in de plaats komen, maar wellicht op een iets strategischer plek. Dit om de gezondheid van de bomen te waarborgen en om de beeldbepaling en het gebruik van het stadshart te optimaliseren. Uit recent onderzoek is gebleken dat de conditie en de levensverwachting
van de bomen als volgt is:

Gezond: 123 bomen. Levensverwachting > 15 jaar
Verminderd gezond: 60 bomen. Levensverwachting 6-15 jaar
Sterk verminderd gezond: 8 bomen. Levensverwachting < 5 jaar
Stervend: 3 bomen: reeds gekapt.
Provincie:
Tag(s):