dinsdag, 5. december 2006 - 14:26

Start aanleg nieuwe fase Oostindie

Leek

Op woensdag 6 december a.s. start de aanleg van de volgende fase van de nieuwbouwwijk Oostindie. Het gaat om de de aanleg van fase 1.2 voor in totaal 240 nieuwe woningen. Het werk wordt uitgevoerd door Arcadis. De gemeente Leek en Arcadis tekenden op 26 oktober 2006 het contract voor het ontwerpen en aanleggen van deze nieuwe fase van Oostindie.

Fase 1.2 omvat zo'n 240 kavels voor woningbouw, twee fietsontsluiting nabij de hoofdentree en het noordwestelijk gelegen parkgebied met helofytenveld. In het parkgebied komen diverse fiets- en voetpaden, speelgelegenheden en een natuurlijke waterzuiving (helofytenveld). Het park zal uiterlijk 1 juli 2008 gereed zijn, zodat de nieuwe bewoners van Oostindie dan ook in de eigen wijk kunnen recreëren.

Arcadis begint op 6 december met de aanleg van de eerste kavelcluster, gelegen in de noordoost hoek van De Slagen. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van drainage, riolering en het verharden van de ontsluitingsweg. Een deel van deze weg is al aangelegd in fase 1, hierop zal nu worden aangesloten. Vervolgens worden er 3 doodlopende straten aangelegd. De bouwrijpe oplevering van deze kavelcluster zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2007. Nadat de kavelcluster bouwrijp is opgeleverd, kan de start plaatsvinden van de bouw van de woningen.
De overige kavelclusters zullen naar verwachting in het najaar van 2007 bouwrijp worden opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):