zaterdag, 25. februari 2006 - 0:28

Start aanleg rotonde Mastenbroekerallee

Zwolle

De gemeente Zwolle start maandag 27 februari 2006 met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde in de Mastenbroekerallee ter hoogte van de Klokkengieterlaan. De rotonde is eind mei gereed. Buurtbewoners drongen er bij de gemeente op aan om aandacht te besteden aan de verkeerssituatie op dit kruispunt. Samen met de werkgroep Verkeer van de wijkstichting Stadshagen Totaal heeft de gemeente gekeken naar de mogelijkheden. Dit heeft geleid tot de komst van een rotonde.

De afgelopen weken zijn er al kabels en leidingen verlegd om de aanpassing mogelijk te maken. Maandag 27 februari wordt gestart met de aanleg van een tijdelijke weg voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Deze weg komt ten zuiden van de Mastenbroekerallee te liggen, parallel aan de Karveelschipperstraat. Deze tijdelijke weg komt medio maart in gebruik, waardoor het doorgaande verkeer tijdens de werkzaamheden ongehinderd zijn route kan vervolgen.

Autoverkeer vanaf de Klokkengieterlaan kan in de bouwperiode geen gebruik maken van de kruising en ook niet van de tijdelijke weg er omheen.
Verkeer uit de omgeving van de Klokkengieterlaan moet in deze periode gebruik maken van de aansluiting Drapenierlaan op de Mastenbroekerallee.

Fietsers van en naar Milligen-Oost wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden via de rotonde Werkerlaan-Mastenbroekerallee te rijden. Het fietsverkeer dat normaal langs de Mastenbroekerallee rijdt wordt omgeleid via de Beeldsnijderstraat en de Bussenmakerstraat.

Tijdens de bouwwerkzaamheden legt de gemeente aan de oostzijde van de Klokkengieterlaan ook een aantal parkeerplaatsen aan.
Provincie:
Tag(s):