woensdag, 5. juli 2006 - 8:39

Start herstel ‘Het geheime wapen van Nederland’

Regionaal

Gedeputeerde Staten hebben met het vaststellen van het programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Diefdijk/Loevestein het startsein gegeven voor de restauratie van ‘het geheime wapen van Nederland’.

‘De Waterlinie is een cultureel erfgoed dat door ontwikkeling moet wor-den behouden’, zegt gedeputeerde Theo Peters. Hij is voorzitter van het Pact van Loevestein, het samenwerkings-verband van vertegenwoordigers van drie provincies, elf gemeenten, het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer. Het pact heeft de ambities vertaald in concrete pro-jecten voor het deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) onder de Lek in het programma-plan ‘Doelgericht uitvoeren’.

Peters: ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie moet een plaats krijgen in de omgeving als een stukje historisch geheugen. Daarnaast moet het voor het publiek aantrekkelijk worden om het te bezoeken, de historie te beleven en te genieten van de rust en ruimte’.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een militaire verdedigingslinie die zich uitstrekt van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch. Het verdedigingswapen van de NHW was het water; met een ingeni-eus waterhuishoudkundig systeem werd een strook land van ongeveer 85 bij 4 kilometer blank gezet. Door een laagje water van 40 cm werd het land verraderlijk en moeilijk begaanbaar voor mensen, voertuigen of paarden.

Tegelijkertijd was het te ondiep om per boot te bevaren. De strook water was ongeveer 85 km lang en drie tot vijf km breed. Zo werden de grote steden in het westen van Nederland onbereikbaar. Dit wapen werd voor het eerst gebruikt in de tachtigjarige Oorlog.

Het programmaplan omvat projecten die in de periode 2006-2020 kunnen worden uitgevoerd om de waterlinie te herstellen en zichtbaar te maken. Het gaat om inundatie- en schootsvelden, forten, kazematten, groeps-schuilplaatsen, dijken, kanalen en sluizen.

Het tempo én tijdstip van de daadwerkelijke uitvoering hangen af van de financiering. De projecten worden gefinancierd uit bestaande en nieuwe subsidieregelingen, met name het Investeringsfonds Landelijke Gebieden (ILG) vanuit het Rijk. Omdat met subsidies over het algemeen tot maxi-maal de helft van de kosten kan worden gefinancierd, zijn bijdragen van andere overheden en derden erg belangrijk.
Provincie:
Tag(s):