donderdag, 7. december 2006 - 15:52

Startsein voor innovatieve glastuinbouw in Waddenkas

Friesland

Op donderdag 7 december heeft Gedeputeerde Anita Andriesen het startsein gegeven voor de pilot ‘Waddenkas’ in de Westergozone (Noordwest Fryslân).

In dit project worden innovatieve technieken in de glastuinbouw op praktijkschaal beproefd. Het gaat om technieken, waarmee aanzienlijke energiebesparing, sterke verlaging van lichthinder en stevige teeltoptimalisatie bereikt kunnen worden.

Het startsein werd gegeven bij kwekerij Van Overbeek in Menaldumadeel, één van de drie tuinbouwbedrijven die deelneemt aan dit project. Het project ‘Waddenkas’ is een initiatief van provincie Fryslân en Projectorganisatie Westergozone.

Het project ‘Waddenkas’ is ontstaan vanuit het belang van een duurzame ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwsector in Fryslân. Door de Waddenkas wordt kennis verkregen over de mogelijkheden van energiebesparing en verminderen van lichthinder bij de teelt van (groente-) gewassen.

Voor de beperking van lichthinder wordt een nieuw type schermdoek uitgetest. Dit doek zou tot 97% lichthinder (naar boven toe) kunnen voorkomen. Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van aardwarmte in de kas, koude en warmteopslag in de bodem in combinatie met een vernieuwde warmtewisselaar en het effect hiervan op het kasklimaat. Verder worden er proeven gedaan met led-verlichting en telen bij lage temperaturen. De kennis die hiermee wordt verkregen kan worden ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouw in Fryslân.

De Waddenkas vindt plaats bij drie verschillende tuinders: Van Overbeek, Cornelissen en Hartman. Daarnaast zijn onder andere enkele kennisinstellingen (Wageningen UR en Van Hall/Larenstein) bij het project betrokken. Het project biedt investeringen, werkgelegenheid, kennisverdieping.

Met het project wordt de komende drie jaar ruim € 5 miljoen geïnvesteerd. Het project wordt medegefinancierd door onder andere de tuinders, de sector, onderzoeksinstellingen, de Westergozone en de provincie. Tijdens en na afloop van het project worden de resultaten aan de sector gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):